Shaidre Indathi Zelaia
Christopher kallini kallini shaidre

Final

Christopher kallini shaidregesture

Original gesture/thumb

Shaidre Indathi Zelaia

Shaidre, the Ravenous Hunter. Tribeless spirit-talker.

More artwork
Christopher kallini ambushChristopher kallini siege of m41 t4Christopher kallini raokh knives